Disclaimer

De website van BOS-Consultancy is bedoeld als naslagwerk en informatieplatform voor klanten en andere geïnteresseerden. Indien er sprake is van enige uitleg op de website, heeft deze een algemeen karakter en is de uitleg niet gericht op een specifieke situatie of probleem. De informatie op de website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professionele informatie. U wordt ten stelligste geadviseerd onafhankelijk technisch of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de aangeboden informatie en documenten die beschikbaar zijn op de website relevant kunnen zijn.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en BOS-Consultancy van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, kan BOS-Consultancy geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. BOS-Consultancy kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website. Hoewel het streven van BOS-Consultancy erop is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan BOS-Consultancy ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de website naar websites van andere organisaties gaat, wijst BOS-Consultancy u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan BOS-Consultancy, dat BOS-Consultancy niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat BOS-Consultancy geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Met vriendelijke groet,

BOS-Consultancy